(Poistunut julkaisusta)

Pieksämäen seurakunnan kirkkoherran virka
Kuopion hiippakunta, Rautalammin rovastikunta, Pieksämäen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2018

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Pieksämäen seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Pieksämäen seurakunnan kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.
Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Näiden lisäksi Pieksämäen seurakunnan kirkkovaltuusto (29.11.2017 § 56) on todennut kirkkoherran viran erityisinä tarpeina olevan
- rohkea muutosjohtaja
- vastuuta antava henkilöstöjohtaja
- nöyrä lippulaiva
- hallintovastuun kantaja
- avarakatseinen hengellinen johtaja
Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 15.
Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Nimikirjan liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto.
Lisätietoja virasta antaa vt. kirkkoherra Anita Seppä: puh. 050 558 0207, sähköposti anita.seppa(at)evl.fi, sekä talouspäällikkö Satu Pöntinen: puh. 050 585 4040, sähköposti satu.pontinen(at)evl.fi.