(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun virka-apulaisrehtori, Tiistilän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Tiistilän koulun virka-apulaisrehtorin tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Tiistilän koulu, Tiistilänkuja 4, 02230 Espoo.

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus:

Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia työyhteisötaitoja, tiimityön johtamistaitoa sekä vahvaa kehittämisnäkemystä uudenlaisesta opettajuudesta, opetussuunnitelman jalkauttamisesta, toimintakulttuurista sekä koulun kehittämisestä.
Hakijalle katsotaan eduksi perusopetuksen johtajakokemus, kokemus henkilöstöhallinnosta ja johtamiskoulutus.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta muutosjohtamisesta, joustavuutta, sekä taitoa työskennellä tiimimäisesti moniammatillisessa työyhteisössä. Virka-apulaisrehtorilla tulee olla vahva osaaminen tuen eri muotojen järjestämisestä sekä monikulttuurisuudesta. Lisäksi valmius kansainvälisten toimijoiden verkostossa toimimiseen luetaan eduksi.
Kerro hakulomakkeen Oma esittely -kohdassa miten yllä olevat kohdallasi toteutuvat; millaista kokemusta, osaamista tai näyttöä sinulla näistä jokaisesta kohdasta on.

Tiistilän koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 720 oppilasta vuosiluokilla 1-10 sekä esiopetuksessa. Ala- ja yläkoulu sijaitsevat lähekkäin samassa pihapiirissä.

Tiistilän koulussa annetaan laadukasta perusopetusta, pyrkien huomioimaan jokaisen oppilaan erityistarpeet. Koulumme toiminnan tavoitteena on hyvät perusvalmiudet omaava, itseensä luottava, toiset huomioon ottava, koulutyöhön ja opiskeluun motivoitunut nuori.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).