(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun virka-apulaisrehtori Saunalahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2021

Sivistystoimen suomenkielinen opetus etsii kehitysmyönteistä ja innostunutta

VIRKA-APULAISREHTORIA

Johtamaan rehtorin kanssa Saunalahden koulua. Vastuullasi on työyhteisön avustajapalveluhenkilöstön ja ohjaajien työn johtaminen. Teet tiivistä koulukohtaista yhteistyötä rehtorin kanssa ja käyt aktiivista keskustelua perusopetuksen johdon, rehtorien, virka-apulaisrehtoreiden, sidosryhmien, koulun verkostojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtäsi tukee ammattitaitoinen henkilökunta.


Koulun nimi ja osoite: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, 02780 Espoo

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Edellytämme erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta yleissivistävän koulun johtamistehtävistä ja hallinnon työtehtävistä, avustajahenkilöstön työn tuntemista, erityisopetuksen osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua kehittää koulua

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme ammatillista osaamista, itsensä johtamisen taitoja, organisointikykyä ja kokemusta hyvästä työparityöskentelystä sekä aktiivista, kehittävää otetta erilaisten oppijoiden koulukohtaisen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Saunalahden yhtenäiskoulu on kaikille avoin lähikoulu. Painotamme jokaisen vahvuuksia ja pyrimme ylläpitämään oppimisen iloa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).