(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun virka-apulaisrehtori, Rastaalan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.11.2020

Virka-apulaisrehtorin määräaikainen tehtävä

Koulun nimi ja osoite: Rastaalan koulu, Kalasääksenkatu 4, 02620 Espoo

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Lisäksi edellytetään yhteistyötaitoja ja taitoja johtaa omien vastuualueiden prosesseja itsenäisesti yhteistyössä rehtorin, johtoryhmän sekä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Edellytämme aiempaa kokemusta esimiestehtävissä toimimisesta ja johtoryhmätyöskentelystä. Tehtävässä edellytetään vankkaa kokemusta lukujärjestysten laatimisesta ja Kurre-järjestelmän osaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme erityisopetuksen hyvää tuntemusta,

Koulumme on noin 650 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Toimimme samassa pihapiirissä kahdessa rakennuksessa, Alatalossa (Rastaalantie 6) ja Ylätalossa (Kalasääksenkatu 4). Rastaalassa on esikoulun ja 23 yleisopetuksen luokan lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta. Koulussamme on 3.-6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella. Koulussamme keskitytään perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Kasvatustyössä korostamme yhteistyön, hyvän itsetunnon, rehellisyyden ja vastuullisuuden kehittymistä. Alkuopetusluokat tekevät runsaasti yhteistyötä, mm. lukuryhmissä ja yhteisissä tilaisuuksissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).