(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun uskonnon ja kieli- ja kulttuuriryhmien päätoiminen tuntiopettaja, Ruusutorpan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Yhtenäisen peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opettaja. Päätoimisuutta täydennetään kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksella. Opetusta on esiopetuksessa ja voi olla vuosiluokilla 1-9.

Koulun nimi ja osoite: Ruusutorpan koulu Leppävaarankatu 24, 02600 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme oman katsomusaineen tuntemuksen lisäksi kykyä kehittää katsomusaineiden välistä vuoropuhelua sekä joustavaa ja kielitietoista työotetta. Lisäksi arvostamme kykyä ja halua työskennellä eri-ikäisten ja eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden kanssa. Eduksi luetaan myös kokemus samanaikaisopetuksesta ja joustavista opetusjärjestelyistä.

Ruusutorpan koulu sijaitsee keskellä kehittyvää Etelä-Leppävaaraa, Sellon läheisyydessä, viheralueen vieressä. Koulu on kasvanut oppilaidensa mukana yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulussamme järjestetään myös esiopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).