(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun terveystiedon ja ruotsin päätoiminen tuntiopettaja, Kauklahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.11.2020

Kauklahden koulu hakee päätoimista terveystiedon ja ruotsin kielen opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.1.2021-5.6.2021. Opetuksessa pääpaino on terveystiedolla. Kauklahden koulu on yläkoulu, jossa on noin 350 oppilasta ja 40 opettajaa.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa 7.1.2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun terveystiedon ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään soveltuvuutta tehtävään ja hyviä yhteistyötaitoja.

Käytämme koeaikaa, joka vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Espoon Kauklahden yläkoulu on noin 350 oppilaan ja 40 opettajan viihtyisä kouluyhteisö. Koulumme opettaa ja kasvattaa oppilaita niin, että he saavat edellytykset toisen asteen opiskelupaikkaan. Korostamme hyviä tapoja arjen eri tilanteissa sekä yhteistä vastuuta työyhteisöstä ja luontoympäristöstä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).