(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun terveystiedon ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, Kauklahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.9.2020

Kauklahden koulu hakee päätoimista terveystiedon ja ruotsin opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 12.11.2020-5.6.2021. Kauklahden koulu on yläkoulu, jossa on noin 350 oppilasta ja 40 opettajaa.

Koulun nimi ja osoite: Kauklahden koulu, Hansakallio 2

Työaika: OVTES:in mukainen

Palvelussuhde alkaa 12.11.2020

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun terveystiedon ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävä on virkasuhteinen.

Tehtävässä edellytetään hyvän aineenhallinnan lisäksi osaamista yläkouluikäisten lasten kanssa työskentelystä sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Espoon Kauklahdessa toimiva yläkoulu on 350 oppilaan ja 40 opettajan kouluyhteisö. Koulumme opettaa ja kasvattaa oppilaita niin, että he saavat edellytykset toisen asteen opiskelupaikkaan. Korostamme hyviä tapoja arjen eri tilanteissa sekä yhteistä vastuuta työyhteisöstä ja luontoympäristöstä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja.

Haastatteluvalinnat tekevä esimies arvioi hakijoita hakemuksessa olevien kompetenssitietojen perusteella näkemättä nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- ym. tunnistetietoja.

Anonyymin rekrytoinnin onnistuminen edellyttää sinulta sitä, että kirjoitat omat tunnistetietosi ainoastaan niille osoitettuihin kenttiin. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaa anonymiteetin periaatteita.

Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyy tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa.