(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun terveystiedon ja liikunnan päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.5.2019

Peruskoulun terveystiedon ja liikunnan päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-881-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 21.05.2019 kello 15:45
Kaitaan koulu , Iivisniementie 1 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Päätoiminen perusopetuksen terveystiedon ja liikunnan tuntiopettajan tehtävä, johon voi kuulua opetusta myös luokkamuotoisessa erityisopetuksessa sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun terveystiedon ja liikunnan lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään monipuolisia motivointitaitoja, erinomaisia tiimityötaitoja ja kiinnostusta ja kokemusta toimista kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämisessä.

Arvostamme kokemusta erilaisten oppijoiden opettamisesta, kokemusta luokanvalvojuudessa, kokemusta interventioista oppilaiden hyvinvoinnin ja kasvun tukemiseen kouluyhteisössä ja kokemusta monikulttuuristen oppijoiden opettamisesta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 h viikossa


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Ritva Mickelsson
(09)81643182
ritva.mickelsson@espoo.fi

Apulaisrehtori Erkki Vainionpää
050 341 8269