Peruskoulun suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja, Meritorin koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.9.2021

Haemme S2-opettajaa alakoulun luokille 1.-6.

Koulun nimi ja osoite:
Meritorin koulu
Merivalkama 9
02320 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään
- erilaisten tukimuotojen tuntemusta
- kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa,
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- suomi toisena kielenä perus- ja aineopintojen suorittamista tai vastaavia opintoja
- kokemusta erityisen tuen oppilaiden kanssa työskentelystä (oppimisvaikeudet ja käyttäytymisen haasteet)
- valmiutta työskennellä alakoulun kaikilla vuosiluokilla erilaisissa yleis- ja erityisopetuksen ryhmissä
- positiiviseen pedagogiikkaan pohjautuvaa työotetta
- näkemystä ja kokemusta positiivisen vahvuuspedagogiikan kehittämiseen
- monipuolisia pedagogisia taitoja
- vahvaa ryhmänhallinnallista osaamista
- kokemusta yhteisopettajuuskuvioista
- kiinnostusta kehittää yhteistyötä huoltajien kanssa
- kokemusta työskentelystä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisesta

Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1499856
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo