Peruskoulun suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja, Lintumetsän koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Haemme joukkoomme suomi toisena kielenä/suomen kielen päätoimista tuntiopettajaa 16 vvh. S2/SU opettajan tehtäviin kuuluu suomi toisena kielenä opetus S2-oppilaille sekä S2-oppilaiden tukeminen kaikissa oppiaineissa oppilaiden tuen tarpeen ja resurssien mukaan. S2 opettaja valmistaa eriyttävää oppimateriaalia itse. Lisäksi S2/SU-opettaja opettaa suomen kieltä yleisopetuksen ryhmille 7-9.

Koulun nimi ja osoite: Lintumetsän koulu, Lintumetsäntie 10, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulun S2/SU opettajan tehtävistä sekä hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyvää sähköisten oppimisympäristöjen hallintaa.

Lintumetsän koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu Espoon Lintuvaarassa. Lintumetsän koulussa kannetaan vastuuta ympäristöstä ja muista ihmisistä. Koulu haluaa kehittää oppilaan vastuuntuntoa, myönteistä suhtautumista itseensä ja ympäristöönsä. Lintumetsän koulun toimintakulttuurissa näkyvät Vihreä lippu - ja Liikkuva koulu -hankkeet.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1411791
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Osa-aikainen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo