(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja, Kilon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Peruskoulun suomi toisena kielenä opettaja alakoulun vuosiluokille 1-6

Koulun nimi ja osoite: Kilon koulu, Aspelinintie 3 B, 02360 Espo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta työskentelystä alakouluikäisten monikulttuurisen taustan omaavien oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme vahvaa oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kokemusta sekä samanaikaisopettajana toimimisesta. Lisäksi arvostamme kokemusta työskentelystä luokkamuotoisessa erityisopetuksessa olevien oppilaiden kanssa.

Kilon koulu on noin 480 oppilaan alakoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisopetuksen luokkia. Koulu sijaitsee Kilossa osoitteessa Aspelinintie 3.

Työskentelemme vuorovaikutustaitoihin rohkaisten ja pyrimme ottamaan huomioon opetuksessa lasten omien kykyjen mukaiset oppimistaidot.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).