(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun suomi toisena kielenä -päätoiminen tuntiopettaja, Eestinkallion koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Suomi toisena kielenä -opettaja toimii suomena toisena kielenä opiskelevien oppilaiden vastuuopettajana joko samanaikaisesti luokassa tai pienemmissä ryhmissä työskennellen. Työtehtävään kuuluu myös vahva yhteistyö ja suunnittelu luokanopettajien kanssa.

Koulun nimi ja osoite: Eestinkallion koulu Viittakorpi 7 02280 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään osaamista ja kokemusta suomi toisena kielenä -opettajan työstä sekä joustavaa ja ammattitaitoista työotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä toimia monipuolisissa opetus- ja ohjaustilanteissa.

Eestinkallion koulu on noin 370 oppilaan alakoulu eteläisessä Espoossa. Esiopetuksen lisäksi koulussamme on yleisopetuksen ryhmiä, oppimisen erityisen vaikeuden ryhmiä sekä valmistavaa opetusta.

Koulumme on myös liikkuva koulu ja kestävän tason Vihreä Lippu -koulu. Koulun toimintakulttuuri ja arjen työ nojaavat vahvaan yhdessä tekemiseen. Eestinkallion koulutyötä kuvaa oppimisen ja työn ilo. Etsimme ammatilliseen ja elämäniloiseen yhteisöömme syyslukukaudeksi 2020 suomi toisena kielenä -tuntiopettajaa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).