(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun saksan ja englannin kielen lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2019

Peruskoulun saksan ja englannin kielen lehtori

Työavain 3-174-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 18.03.2019 (päättyy 01.06.2019)
Hakuaika päättyy 22.02.2019 kello 15:45
Saarnilaakson koulu , Hösmärintie 1 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Saksan ja englannin kielen lehtorin sijaisuus vuosiluokilla 7-9. Tehtävä sisältää myös luokanvalvojan tehtävät.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun saksan ja englannin kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja sitoutuneisuutta koulun profiilin mukaisiin painotuksiin.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tiimityöskentelyyn sekä tietotekniikan osaamista ja kiinnostusta kansainvälisiin projekteihin.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Jukka Kuittinen
050 559 6969
etunimi.sukunimi@espoo.fi