(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, Nöykkiön koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Peruskoulun päätoiminen ruotsin kielen tuntiopettaja toistaiseksi voimassaolevaan työtehtävään. Koulun kieliohjelmassa on tällä hetkellä B1 ruotsi sekä A1 ja A2 kielinä englanti, ranska ja saksa sekä B2 espanja.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiön koulu, Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Edellytämme:
- kelpoisuutta ja kokemusta ruotsin lisäksi myös joko saksan, ranskan, espanjan tai englannin kielen opettamiseen peruskoulussa.
- Verkko-oppimisympäristön sekä digiteknologian hyödyntämistä omissa oppiaineissa
- Kiinnostusta koulun kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön ja erilaisten koulun tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä muiden oppiaineiden opettajien kanssa osana opetustyötä ja oppiaineiden välistä integrointia.
- Kiinnostusta ja kykenevyyttä kansainväliseen yhteistyöhön sekä matkustushalukkuutta oppilaiden kanssa mahdollisiin yhteistyökohteisiin ulkomailla tai kotimaassa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- erityispedagogiikan opintoja ja kiinnostusta erityisoppilaiden opettamiseen.
- Monipuolista työkokemusta sekä valmiutta oppilaiden ilmaisutaidon kehittämiseen.
-Kelpoisuutta tai valmiutta opettaa kaksikielisiä luokkia englannin kielellä.

Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km:n päässä Kampista Helsingin keskustasta.

Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee osittain myös jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä.

Koulussa on kolme kaksikielistä luokkaa, joiden opetus voidaan toteuttaa osittain englannin kielellä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).