(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ruotsin ja saksan kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun ruotsin ja saksan kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-1912-18
Vakinainen virkasuhde alkaen 06.08.2019
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Nöykkiön koulu , Nöykkiönlaaksontie 3 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun B- ruotsin ja A - saksan kielen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä Nöykkiön koulussa. Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahdessa Länsiväylän läheisyydessä 18 km:n päässä Helsingin keskustasta. Espoon keskuksesta tai Matinkylän metroasemalta koululle pääsee bussilla noin 15 minuutissa. Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kaksikieliset, osittain englannin kielellä opiskelevat luokat (3 kpl) sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin ja saksan kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : Verkko-oppimisympäristön sekä digiteknologian hyödyntämistä omissa oppiaineissa Kiinnostusta koulun kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön ja erilaisten koulun tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä muiden oppiaineiden opettajien kanssa osana opetustyötä ja oppiaineiden välistä integrointia. Yhteistyötaitoja sekä halua toteuttaa ja kokemusta eri oppiaineiden välisistä yhteistyöprojekteista erityisesti koulun painotettuun opetukseen liittyen. Kiinnostusta ja kykenevyyttä kansainväliseen yhteistyöhön sekä matkustushalukkuutta oppilaiden kanssa mahdollisiin yhteistyökohteisiin ulkomailla tai kotimaassa.

Arvostamme kelpoisuutta ja kokemusta sekä halukkuutta saksan ja ruotsin lisäksi myös espanjan tai englannin kielen opettamiseen peruskoulussa. Arvostamme erityispedagogiikan opintoja ja kiinnostusta erityisoppilaiden opettamiseen. Monipuolista työkokemusta sekä valmiutta oppilaiden ilmaisutaidon kehittämiseen. Kelpoisuutta tai valmiutta opettaa kaksikielisiä luokkia englannin kielellä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Sari Hakola
etunimi.sukunimi@espoo.fi
sähköpostitse