(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ruotsin ja saksan kielen lehtori, Saunalahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Vakinainen ruotsin ja saksan kielen lehtorin virka yhtenäiskoulussa, jossa oppilaita on noin 800. Opetustunnit pääsääntöisesti vuosiluokilla 4-9. Tarjolla kumppaniksi erinomainen tiimityöskentelyyn orientoitunut työyhteisö.

Koulun nimi: Saunalahden koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin ja saksan kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään: erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kokemusta opetuksen eriyttämisestä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: työkokemusta yläkoulun oppilaiden opetuksesta sekä tietoteknisiä taitoja.

Saunalahden koulu on vuonna 2012 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu, jossa oppilaita on hieman yli 800 vuosiluokilla esi - 9. Koulurakennuksemme on monttoimitalo, jossa saman katon alla työskentelevät koulun lisäksi nuorisotoimi ja kirjasto sekä toimintojamme tukevat muut kumppanit. Koulussamme työskentelee päivittäin hieman yli 100 aikuista yhdessä oppilaidemme kanssa. Kouluyhteisömme toiminta perustuu vahvasti oppilaslähtöisyydelle ja yhteisölliselle toimintakulttuurille.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).