(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ruotsin ja englannin lehtori, Kuitinmäen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2019

Kuvaus tehtävästä: perusopetuksen ruotsin ja englannin kielen opettajan tehtävät

Koulun nimi: Kuitinmäen koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin ja englannin lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmänhallintataitoja, monipuolista opetusotetta ja kykyä tukea ja ohjata nuorten kasvua.

Kuitinmäen koulu on noin 730 oppilaan yhtenäinen peruskoulu. Koulussamme on yleisopetuksen lisäksi kaksikielistä opetusta (suomi-englanti), pienluokkaopetusta sekä valmistavaa ja maahanmuuttajaopetusta.

Nyt haettavalla ruotsin ja englannin opettajalla on 12 vvh ruotsin ja 7 vvh englannin opetusta yläkoulun yleisopetuksessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).