(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ruotsin ja englannin kielen päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2019

Peruskoulun ruotsin ja englannin kielen päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1511-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 02.09.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 26.08.2019 kello 15:45
Ruusutorpan koulu , Leppävaarankatu 24 02600 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Yhtenäisen peruskoulun ruotsin ja englannin tuntiopettajan tehtävä. Opetus on vuosiluokilla 6-9. Pääpaino ruotsin opetuksessa. 25h/vko.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin ja englannin kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään yhteistyötaitoja.

Arvostamme opetuskokemusta, suvaitsevuutta ja halua työskennellä lasten ja nuorten parissa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 25 viikkotuntia opetusta


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Aaro Partanen
050 356 9862
aaro.partanen@espoo.fi
15.8. alkaen

virka-apulaisrehtori Johanna Kontro
050 5521 571
johanna.kontro@espoo.fi
8 - 16