(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ruotsin ja englannin kielen lehtori, Karakallion koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2020

Kuvaus tehtävästä: ruotsin ja englannin kielen lehtorin tehtävät perusopetuksessa

Koulun nimi ja osoite: Karakallion koulu, Kotkakuja 5, 02620 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin ja englannin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, uuden opetussuunnitelman tuntemusta ja soveltamista opetuksen arjessa sekä erilaisten oppijoiden huomioimista opetuksessa.

Karakallion koulu on noin 450 oppilaan yläkoulu Leppävaaran alueella. Koulun tilat ovat nykyaikaiset ja viihtyisät, sillä koulu on peruskorjattu 2014. Koulussamme on painotettua musiikin opetusta, luokkamuotoista erityisopetusta ja joustavaa perusopetusta. Työyhteisömme valtteja ovat hyvä yhteishenki, toimivat käytänteet ja ammatillisesti kannustava ilmapiiri.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).