(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2019

Peruskoulun rehtori

Työavain 3-325-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 04.04.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 21.03.2019 kello 15:45
Leppävaaran koulu , Veräjäpellonkatu 4 02660 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Rehtorit

Tehtävän kuvaus: Leppävaaran yläkoulun rehtorin tehtävät. Oppilaita on 240. Koulussa on urheiluluokat (Urhea). Koulu toimii väistötiloissa. Lv.2019-2020 koulu tekee yhteistyötä Veräjäpellon koulun kanssa tavoitteena mahdollinen yhdistyminen 01.08.2020. Tehtävä alkaa sijaisuudella 04.04.2019-31.07.2019 ja jatkuu avoimen viran hoitona ajalla 01.08.2019-31.07.2020.


Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään johtamiskokemusta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytämme kykyä johtaa yläkoulun opetustyötä väistötiloissa sekä muita mahdollisia opetuksen järjestämiseen liittyviä muutoksia.

Arvostamme kokemusta yläkoulun ja hyvinvoinnin johtamisesta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Ilpo Salonen
0981652002

Kari Kotiniemi
0505253687