(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori, Tapiolan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2021

Tapiolan koulun rehtorin tehtävät.

Sivistystoimen suomenkielinen opetus etsii kehitysmyönteistä ja innostunutta

REHTORIA

Johtamaan Tapaiolan 400 oppilaan ja lähes 40 opetushenkilön koulua. Vastuullasi on työyhteisön johtaminen, pedagoginen johtaminen ja koulun talousjohtaminen. Teet tiivistä yhteistyötä ja käyt aktiivista keskustelua perusopetuksen johdon, muiden rehtorien, sidosryhmien, koulun verkostojen (vanhempien) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtäsi tukee ammattitaitoinen henkilökunta.


Koulun nimi ja osoite: Tapiolan koulu, Opintie 1, 02100 Espoo.

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään
-yleissivistävän koulun johtamiskokemusta
-vahvaa henkilöstöjohtamisosaamista
-yhteistyö - ja vuorovaikutustaitoja
-osaamista ja motivaatiota koulun talouden johtamiseen
-verkostojen johtamista rehtorin tehtävää toteutettaessa


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
-aktiivista, kehittävää otetta erilaisten oppijoiden koulukohtaisen
tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä
-valmentavaa työotetta

Tapiolan koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu Tapiolan keskustassa. Vuonna 2016 peruskorjattu koulumme tunnetaan musiikkipainotuksesta sekä hyvästä yleisopetuksesta. Opetusta kehitetään systemaattisesti ja koulussa kokeillaankin erilaisia asioita ennakkoluulottomasti. Lukuvuoden aikana järjestetään useita erilaisia teemapäiviä ja projekteja.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).