(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori, Sunan kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2019

Peruskoulun rehtori, Sunan kouluun

Työavain 3-1744-19
Vakinainen virkasuhde alkaen 01.01.2020
Hakuaika päättyy 22.10.2019 kello 15:45
Sunan koulu , Solisevantie 10 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Rehtorit

Tehtävän kuvaus: Alakoulun rehtorin tehtävät. Sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Sunan koulu. Sunan koulu sijaitsee Keski-Espoossa keskuspuiston laidalla. Koulussa on oppilaita luokilla 1-6 256. Koulussa on luokkamuotoista erityisopetusta. Koulussa annetaan laadukasta ja monipuolista perusopetusta oppilaita kannustavassa ilmapiirissä. Koulu on tunnettu osaavasta ja innokkaasta kuorotoiminnasta. Rehtorin tehtävään kuuluu 1.8.2020 alkaen myös Hösmärinpuiston koulun johtaminen. Hösmärinpuiston koulu on pienten lasten koulu, jossa on oppilaita luokilla esi-1-2 113. Koulun joustavat opetusryhmät antavat lapsille mahdollisuuden rikkaaseen ja monikulttuuriseen kasvuun ja kehitykseen.


Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : Rehtori vastaa yksiköissään opetuksen järjestämisestä sekä toiminnan ja talouden johtamisesta ja kehittämisestä. Rehtorin tehtäviin kuuluu koulun henkilöstön lähiesimiehenä toimiminen ja hän on osaltaan mukana kehittämässä opetustoimen yhteisiä asioita. Tehtävässä edellytetään perusopetuksen vahvaa tuntemusta, pedagogisen- ja henkilöstöjohtamisen osaamista sekä johtamiskokemusta.

Arvostamme erityisesti yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja sekä erityispedagogiikan tuntemusta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: OVTES OSIO B, yleissivistävä koulu, työaika, 9 §


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen
050 3546 840
ilpo.salonen@espoo.fi

Aluepäällikkö Kaisa Alaviiri
043 8254 965
kaisa.alaviiri@espoo.fi