(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori, Saarnilaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Peruskoulun rehtorin tehtävät. Sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa on Saarnilaakson koulu.

Koulun osoite: Hösmärintie 1, 02760 Espoo

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus:

Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään yleissivistävän opetuksen johtamiskokemusta.
Virkaan valittavalta edellytetään vahvaa otetta henkilöstöjohtamisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme taitoa uudistaa koulun toimintakulttuuria sekä kehittää koulun johtamistapaa ja löytää sekä toteuttaa uusia malleja ja tapoja hallinnoida tulevaisuuden koulua. Arvostamme kiinnostusta yhteisöllisen työyhteisön ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön kehittämiseen, sekä näyttöä pedagogisesta uudistamisesta. Arvostamme kokemusta monikulttuurisesta toimintaympäristöstä sekä erityisopetuksen osaamista.

Saarnilaakson koulussa opiskelee noin 400 oppilasta luokilla 7.-9. Koulussa oppisisältöjen lisäksi opetuksessa korostetaan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun. Tavoitteita tuetaan valinnaisaineilla ja informaatioteknologialla.
Haemme kouluun vuorovaikutustaitoista rehtoria, jolla on näyttöä koulun pedagogisen toimintakulttuurin kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen sekä hyvät henkilöstöjohtamisen taidot.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).