(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori, Rastaalan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Haemme joukkoomme uutta innostunutta ja ammattitaitoista Rastaalan koulun rehtoria. Rehtorin perustyössä tarvitset hyvää käsitystä opetussuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta, osaamista koulun talouden hoidossa ja hyvää taitoa henkilöstön ja arkityön johtamiseen. Tietotekniikan perustaitoja tarvitset eri ohjelmien käytössä. Rehtori työskentelee Leppävaaran alueen rehtoreiden mukana verkosto- ja kehittämistyössä, joten yhteistyö on arkipäivää.

Koulun osoite: Kalasääksenkatu 4, 02620 Espoo

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus:

Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yleissivistävän koulun johtamisesta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta monikulttuurisesta toimintaympäristöstä sekä erityisopetuksen osaamista.

Rastaalan koulu on noin 650 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö jossa on 30 perusopetusryhmää, musiikkiluokat vuosiluokilla 3.-6. ja erityisluokkia.

Koulu toimii kahdessa rakennuksessa, Alatalossa ja Ylätalossa.

Viran sijoituspaikka palvelussuhteen alussa on Rastaalan koulussa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).