(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori, Matinlahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Matinlahden koulun rehtorin tehtävät:

Sivistystoimen suomenkielinen opetus etsii kehitysmyönteistä ja innostunutta

REHTORIA

Johtamaan yli 500 oppilaan ja yli 40 opetushenkilön Matinlahden peruskoulua. Vastuullasi on työyhteisön johtaminen, pedagoginen johtaminen ja koulun talousjohtaminen. Teet tiivistä yhteistyötä ja käyt aktiivista keskustelua perusopetuksen johdon, muiden rehtoreiden, sidosryhmien, koulun verkostojen (vanhempien) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtäsi tukee ammattitaitoinen henkilökunta.


Koulun nimi ja osoite: Matinlahden koulu, Aapelinkatu 2-4, 02230 Espoo.

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään
-yleissivistävän koulun johtamiskokemusta
-vahvaa henkilöstöjohtamisosaamista
-yhteistyö - ja vuorovaikutustaitoja
-osaamista ja motivaatiota koulun talouden johtamiseen
-verkostojen johtamista rehtorin tehtävää toteutettaessa

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
-aktiivista, kehittävää otetta erilaisten oppijoiden koulukohtaisen
tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
-valmentavaa työotetta sekä
-monikulttuurisen koulun johtamisosaamista

Matinlahden koulussa opiskelee 540 1.-6. luokkalaista. Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).