Peruskoulun rehtori, Matinlahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Matinlahden koulun rehtorin tehtävät

Koulun nimi ja osoite: Matinlahden koulu, Aapelinkatu 2-4, 02230 ESPOO.

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus:

Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään yleissivistävän koulun johtamiskokemusta, erinomaisia työyhteisötaitoja, vahvaa kehittämisnäkemystä uudenlaisesta opettajuudesta, opetussuunnitelman jalkauttamisesta, toimintakulttuurista sekä koulun kehittämisestä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta muutosjohtamisesta, joustavuutta, sekä taitoa työskennellä tiimimäisesti moniammatillisessa työyhteisössä. Hakijalla tulee olla vahva osaaminen tuen eri muotojen järjestämisestä sekä monikulttuurisuudesta. Kerro hakulomakkeen Oma esittely -kohdassa miten yllä olevat kohdallasi toteutuvat; millaista kokemusta, osaamista tai näyttöä sinulla näistä jokaisesta kohdasta on.

Matinlahden koulu on Matinkylässä sijaitseva alakoulu, joka tarjoaa hyvää yleissivistävää opetusta. Keskeinen tehtävämme on opettaa lapselle lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen ja tiedonhankinnan perustaidot sekä ohjata lasta käyttäytymään luontevasti erilaisissa tilanteissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot