(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori, Kilon kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2019

Peruskoulun rehtori, Kilon kouluun

Työavain 3-1736-19
Vakinainen virkasuhde alkaen 01.01.2020
Hakuaika päättyy 24.10.2019 kello 15:45
Kilon koulu , Aspelinintie 3 B 02630 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Rehtorit

Tehtävän kuvaus: Kilon koulussa opiskelee 474 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista erityisopetusta (oppimista kuntouttava opetus). Koulu on muuttamassa väistötiloihin kesällä 2021, kunnes uusi koulurakennus valmistuu Haemme joukkoomme uutta rehtoria. Rehtoriin perustyöhön kuuluu rehtorin tehtävät Kilon koulussa. Rehtori osallistuu myös Leppävaaran alueen rehtoreiden verkostotyöhön sekä yhteiseen kehittämistyöhön koulutuksineen.


Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään johtamiskokemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Kiinnostusta ja osaamista kehittämistyöhön sekä verkosto-osaamista.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja kokemusta vastaavista tehtävistä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen
0981652002

Leppävaaran aluepäällikkö Kari Kotiniemi
0505253687