(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori, Kauklahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Peruskoulun rehtorin tehtävät. Sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa on Kauklahden koulu.

Koulun osoite: Hansakallio 4, 02780 Espoo

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus:

Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään yleissivistävän opetuksen johtamiskokemusta. Virkaan valittavalta edellytetään vahvaa otetta henkilöstöjohtamisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme taitoa uudistaa koulun toimintakulttuuria sekä kehittää koulun johtamistapaa ja löytää sekä toteuttaa uusia malleja ja tapoja hallinnoida tulevaisuuden koulua. Arvostamme kiinnostusta yhteisöllisen työyhteisön ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön kehittämiseen, sekä näyttöä pedagogisesta uudistamisesta. Arvostamme kokemusta monikulttuurisesta toimintaympäristöstä sekä erityisopetuksen osaamista.

Kauklahden koulussa opiskelee noin 350 oppilasta vuosiluokilla 7-10 ja koulussa on liikuntapainotettuja luokkia. Oppilaiden ja henkilökunnan mielestä koulussa parasta ovat sen hyvä henki ja yhteisöllisyys. Haemme kouluun rehtoria, jolla on näyttöä koulun pedagogisen toimintakulttuurin onnistuneesta kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).