(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun rehtori, Jupperin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2021

Sivistystoimen suomenkielinen opetus etsii kehitysmyönteistä ja innostunutta

REHTORIA

johtamaan Jupperin koulun 445 oppilaan ja 38 henkilön koulua. Vastuullasi on työyhteisön johtaminen, pedagoginen johtaminen ja koulun talousjohtaminen. Teet tiivistä yhteistyötä ja käyt aktiivista keskustelua perusopetuksen johdon, muiden rehtorien, sidosryhmien, koulun verkostojen (vanhempien) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtäsi tukee ammattitaitoinen henkilökunta.

Koulu toimii kolmessa eri pisteessä, kunnes uusi koulurakennus on tulevaisuudessa valmis.

Rehtorin viran ensimmäinen sijoituspaikka on Jupperin koulussa. Sijoituspaikka voi muuttua tulevaisuudessa.

Koulun nimi ja osoite: Jupperin koulu, Veininkatu 24, 02730 Espoo

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään yleissivistävän koulun johtamiskokemusta, vahvaa henkilöstöjohtamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, osaamista ja motivaatiota koulun talouden johtamiseen ja verkostojen johtamista rehtorin tehtävää toteuttaessa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aktiivista, kehittävää otetta erilaisten oppijoiden koulukohtaisen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja valmentavaa työotetta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).