(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ranskan ja englannin kielen päätoiminen tuntiopettaja, Meritorin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Päätoiminen tuntiopettaja opettaa ranskan ja englannin kielen lisäksi myös muita aineita 3.-6. luokille yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Opetettavat aineet tarkentuvat myöhemmin. Opetettavien ryhmien oppilaat ovat yleis- ja erityisopetuksen lisäksi valmistavan ja ryhmämuotoisen maahanmuuttajaopetuksen luokilta.

Koulun nimi ja osoite:
Meritorin koulu
Merivalkama 9
02320 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ranskan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään
- kokemusta erityisen tuen oppilaiden opetuksen toteuttamisesta
- monipuolista opetusosaamista poikkeusoloissa
- kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
- yhteistyökykyä huoltajien, luokan- ja aineenopettajien, muun henkilökunnan, sekä järjestöjen kanssa
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- monipuolisia pedagogisia taitoja
- kokemusta monikulttuurisesta toimintaympäristöstä
- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
- luovaa ongelmanratkaisutaitoa
- mahdollisuutta opettaa myös muita aineita kielten opettamisen lisäksi
- vahvaa venäjän kielen osaamista
- kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen

Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).