(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ranskan ja englannin kielen lehtori Leppävaaran kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Peruskoulun ranskan ja englannin kielen lehtorin tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Leppävaaran koulu, Lintumetsäntie 12, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ranskan ja englannin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimitaitoja, monenlaisten oppijoiden huomioon ottamista oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa sekä hyvää tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yläkoulussa työskentelystä.

Leppävaaran koulu on urheilupainotteinen yläkoulu, jossa oppilaita on noin 230.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).