(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun päätoiminen ruotsin ja englannin kielen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2018

Peruskoulun päätoiminen ruotsin ja englannin kielen tuntiopettaja

Työavain 3-1716-18
Määräaikainen virkasuhde alkaen 07.01.2019 (päättyy 30.06.2019)
Hakuaika päättyy 17.12.2018 kello 15:45
Kuitinmäen koulu , Kuitinkuja 4 02210 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Päätoiminen ruotsin ja englannin kielen tuntiopettajan tehtävät Kuitinmäen yhtenäisessä peruskoulussa.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ruotsin ja englannin lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja hyviä ryhmänhallintataitoja monipuolista osaamista kokemusta erityisesti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä kielten opetuksessa Kerro hakemuksen Oma esittely -kohdassa, miten em. asiat toteutuvat kohdallasi.

Arvostamme aiempaa kokemusta perusopetuksesta sekä ratkaisukeskeistä ja positiiviseen pedagogiikkaan perustuvaa työotetta


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Terja Isokorpi
0504052754
etuni.sukunimi@espoo.fi
9-16

virka-apulaisrehtori Anssi Iivonen
0468771217
etuni.sukunimi@espoo.fi
9-16