Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.1.2019

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori

Työavain 3-123-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.02.2019 kello 15:45
Postipuun koulu , Ruutikuja 2 02650 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme Postipuun kouluun oppilaanohjaajaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Työhön kuuluu myös opetushenkilöstön ja huoltajien konsultointi oppilaanohjaukseen liittyvissä asioissa sekä muutaman muun koulun erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaus konsultaation avulla. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme aikaisempaa kokemusta erityistä tukea tarvitsevien, esim. autismin kirjon oppilaiden ja kehitysvammaisten oppilaiden kanssa toimimisesta sekä erityisopetukseen liittyvien prosessien ja asiakirjojen tuntemusta. Ammatillisen erityisopetuksen tuntemus on myös hyödyksi. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Anne Suomala
050-5201339
24.1.- 1.2. ja 13.2.-22.2.19

apulaisrehtori Kaija Lepistö
046-8772342
24.1.-15.2.


Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1223943
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 22.2.2019
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo, Uusimaa Kaikki