(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori

Työavain 3-1822-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Ruusutorpan koulu , Leppävaarankatu 24 02600 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Oppilaanohjauksen lehtorin virka yhtenäisessä peruskoulussa. Virka on jaettu Ruusutorpan ja Mainingin koulujen kesken. Pääkoulu on Ruusutorpan koulu. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaan ohjauksen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : - hyviä verkosto- ja yhteistyötaitoja - kolmiportaisen tuen tuntemusta ja kokemusta erityisen tuen oppilaiden ohjauskokemuksesta - monikulttuurisuuden tuntemusta sekä kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaiden ohjauskokemusta - ohjauksen kehittämisen koordinointikykyä yhteistyössä oppilaanohjaajan, aineen-, luokan- ja erityisluokanopettajien kanssa


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

rehtori Aaro Partanen
09 8163 6199
aaro.partanen@espoo.fi

rehtori Eero Kling
050 5641797
eero.kling@espoo.fi