(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, Viherlaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori yhtenäisessä peruskoulussa

Koulun nimi ja osoite: Viherlaakson koulu, Lukionahde 1, 02710 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta oppilaanohjaajana toimimisesta yhtenäisessä peruskoulussa ja tuntemusta toisen asteen opinnoista Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Oppilaanohjaajan odotamme pystyvän myönteiseen vuorovaikutukseen erilaisten oppijoiden ja tulevaisuuden suunnittelijoiden kanssa. Odotamme oppilaanohjaajalta aktiivista otetta koulun kehittämiseen ja valinnaiskurssien rakentamiseen. Oppilaanohjaaja osallistuu aktiivisesti roolissaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta oppivasta yhteisöstä.

Viherlaakson koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa monipuolisessa ympäristössä. Koulu on yhtenäinen peruskoulu ja toimii kahdessa eri rakennuksessa. Toimintakulttuuri on yhteisöllistä, mikä näyttäytyy työpari- ja tiimityön korostamisena. Olemme oppiva yhteisö. Painotamme sisäistä ilmaisutaitoa ja yläkoulussa on kuvataide luokat. Suuntaamme oppilaita aktiivisuuteen ja tulevaisuuden taitojen käyttämiseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).