(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, Saunalahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Haemme yhtenäiskouluumme toista vakinaista oppilaanohjauksen lehtoria jakamaan oppilaan ohjaamisen tehtäväkenttää yhteensä yli 800 oppilaan keskuudessa. Tehtävä sisältää myös vastuun oppimisen ohjauksen käytänteiden kehittämisestä erityisesti peruskoulun 5.-6. -luokkalaisten sekä erityisluokkien oppilaiden keskuudessa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Odotamme hakijalta vahvaa kasvatusnäkemystä sekä erilaisten opiskelun ja oppimisen tukena toimivien verkostojen tuntemusta. Kokemus oppilaita osallistavien menetelmien soveltamisesta yhteisöllisen toimintakuttuurimme tueksi on tehtävässä avuksi.

Koulun nimi ja osoite: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kokemusta peruskoulun eri vuosiluokkien ohjaamisesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme vahvaa kasvatusnäkemystä, kokemusta vahvuuspedagogiikasta sekä erityisen tuen oppilaiden ohjauksesta.

Saunalahden koulu on vuonna 2012 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu, jossa oppilaita on hieman yli 800 vuosiluokilla esi - 9. Koulurakennuksemme on monitoimitalo, jossa saman katon alla työskentelevät koulun lisäksi nuorisotoimi ja kirjasto sekä toimintojamme tukevat muut kumppanit. Koulussamme työskentelee päivittäin hieman yli 100 aikuista yhdessä oppilaidemme kanssa. Kouluyhteisömme toiminta perustuu vahvasti oppilaslähtöisyydelle ja yhteisölliselle toimintakulttuurille.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).