(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, Nöykkiön koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Oppilaanohjaajan lehtorin vakinainen työtehtävä. Koulussa työskentelee kaksi oppilaanohjaaja tiiviissä yhteistyössä rehtorin ja oppilashuoltotoimijoiden kanssa.

Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee osittain myös jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä.

Koulussa on kolme kaksikielistä luokkaa, jotka opiskelevat osan oppiaineista englannin kielellä.

Oppilaanohjaajat kuuluvat koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään sekä ohjattavien oppilaidensa oppimisen tuen ryhmään. Molemmilla oppilaanohjaajilla on omat työhuoneet.

Nöykkiön koulu on n. 530 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km:n päässä Kampista Helsingin keskustasta ja 6 km:n päässä sekä Espoon keskuksesta että Matinkylän metroasemalta. Koulun välittömässä läheisyydessä on bussipysäkit usealle eri linjalle.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiön koulu, Käyntiosoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja sekä hyviä tietotekniikan käyttötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kiinnostusta ja valmiutta opettaa ja ohjata kaksikielisiä luokkia englannin kielellä. Arvostamme myös valmiutta ja kiinnostusta lukujärjestysohjelma Kurren käyttöön: oppilaanohjaajat viimeistelevät oppilaskohtaisia lukujärjestyksiä yhteistyössä rehtorin ja erityisopettajien kanssa erityisesti oppilaiden valinnaisuuteen liittyen sekä osana oppimisen tuen tarpeiden ratkaisemista.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).