(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, Kauklahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Oppilaanohjaaja osallistuu oppilaiden ohjaukseen niin yksilö- kuin luokkatasolla. Oppilaanohjaaja vastaa urasuunnittelusta ja jatko-opintoihin liittyvästä ohjauksesta ja osallistuu oppilashuoltotyöhön.

Osoite: Hansakallio 2, Kauklahti

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kelpoisuuden lisäksi soveltuvuutta työtehtävään ja hyviä yhteistyötaitoja.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme positiivista ja kunnioittavaa asennetta oppilaita ja työyhteisön tavoitteita kohtaan.

Espoon Kauklahden yläkoulu on noin 350 oppilaan ja 40 opettajan viihtyisä kouluyhteisö. Kauklahden koulu opettaa ja kasvattaa oppilaita niin, että he saavat edellytykset toisen asteen opiskelupaikkaan. Korostamme hyviä tapoja arjen eri tilanteissa sekä yhteistä vastuuta työyhteisöstä ja luontoympäristöstä.

Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema koulurakennus peruskorjattiin vuosina 2005–2006.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).