(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun oppilaanohjaaja, kiertävä
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Kuvaus tehtävästä: Oppilaanohjaajan tehtävät Kuitinmäen (3 päivää/vko) ja Saarnilaakson (2 päivää/vko) kouluissa.

Koulun nimi ja osoite:
Kuitinmäen koulu, os. Kuitinkuja 4
Saarnilaakson koulu, os. Hösmärintie 1

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjaajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aiempaa kokemusta oppilaanohjaajan tehtävistä.

Kuitinmäen koulu on Espoon Olarissa sijaitseva yhtenäisen perusopetuksen koulua.
Saarnilaakson koulu on Espoon Saarniraiviossa sijaitseva peruskoulun yläasteen koulu, jossa toimii vuosiluokat 7-9.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).