Peruskoulun musiikin sivutoiminen tuntiopettaja, Koulumäen koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2021

Kuvaus tehtävästä: Peruskoulun musiikin sivutoiminen tuntiopettaja

Koulun nimi ja osoite: Kouumäen koulu, Opettajantie 1

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun musiikin lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme ryhmänhallinnan taitoja ja yhteistyötaitoja, toiminnallista opetustapaa ja kuvionuottien tuntemusta. Arvostamme myös pianosäestystaitoa ja riittävää laulutaitoa.

Sivutoimisen musiikin opettajan tehtävät Koulumäen erityiskoulussa. Opetettavat luokka-asteet ovat 4-9 luokkaan. Oppilailla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet, opetus on yksilöllistettyä opetusta. Tavoitteita asetetaan oppilasryhmän taitojen mukaan. Opetuksessa pyritään toiminnanllisuuteen ja selkokielisyyteen. Opetettavia tunteja on 9 ja musiikkiesitysten hoito, oppitunnit ovat jakautuneet kahdelle päivälle torstaille klo 8-14 ja perjantaille klo 8-13.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1425767
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Osa-aikainen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo