(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun musiikin päätoiminen tuntiopettaja, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.6.2020

Kuvaus tehtävästä: Peruskoulun musiikin opettajan tehtävät yläkoulussa. Tehtävään kuuluu musiikin opetusta vuosiluokille 7-9 sekä toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen oppilaille. Lisäksi tehtäviin kuuluvat 2 vvt elämänkatsomustiedon opetusta. Luokanvalvojan tehtävät ovat mahdollisia.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun musiikin lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta musiikin aineenopettajan työstä yläkoulussa. Lisäksi edellytetään opetussuunnitelman vahvaa tuntemusta, näyttöjä eriyttämisestä. sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oppilaita osallistava työote on tehtävässä tärkeää.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme näyttöjä kouluntoimintakulttuurin kehittämisessä positiiviseen kasvatukseen ja pedagogiikkaan pohjautuvalla tavalla. Arvostamme kykyä toimia joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa, luovuutta sekä taitoa motivoida oppilaita musiikilliseen ilmaisuun.

Järvenperän koulussa on n. 460 oppilasta. Opetusta annettaan yleisopetuksen ryhmissä, kolmessa toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen ryhmässä sekä yhdessä erityisluokassa, jossa oppilaita tuetaan tunne- ja sosiaalisten taitojen haasteissa. Koulussa painotetaan tunnetaitoja, osallisuutta, suvaitsevaisuutta sekä aktiivisuutta. Olemme oppiva yhteisö, jossa suuntaudumme eteenpäin toimintaa kehittäen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).