(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun musiikin lehtori, sijaisuus yläkoulussa
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2019

Peruskoulun musiikin lehtori, sijaisuus yläkoulussa

Työavain 3-1722-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 26.11.2019 (päättyy 21.12.2019)
Hakuaika päättyy 15.10.2019 kello 15:45
Järvenperän koulu , Auroranmäki 1 02940 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun musiikinopettajan sijaisuus yläkoulussa. Opetustunteja syyslukukaudella 28 vvt. Lisäksi tehtävään kuuluvat musiikkiesitysten hoitaminen. Opetustunneista 2 tuntia viikossa on kehitysvammaisten oppilaiden opetusta, tunneilla mukana oppilaiden henkilökohtaiset avustajat. Sijaisuus saattaa jatkuva myös kevätlukukaudella. Järvenperän koulu on lukuvuonna 2019-2020 n. 480 oppilaan yläkoulu. Koulumme visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Tavoitteenamme on kasvattaa ja opettaa oppilaitamme suvaitsevaisuuteen, vastuuntuntoisuuteen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Innostamme oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Kouluyhteisömme muodostaa oppivan yhteisön, jossa aktiivisesti tuetaan oppimisen ja opettamisen kehittämistä. Järvenperän koulussa toimii yleisopetuksen yläluokkien lisäksi kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa. Koulussa on lisäksi jokaisella luokkatasolla matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka, johon oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella. Koulussa annetaan lukuvuodesta 2019-2020 alkaen luokkamuotoista erityisopetusta tunne-elämän ja käyttäytymisen tukea tarvitseville oppilaille.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun musiikin lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme kokemusta musiikin opetuksesta yläkoulussa. Arvostamme innovatiivista otetta, luovuutta ja taitoja innostaa oppilaita musiikkiin.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Minna Kartano
043 8272 631
minna.kartano@espoo.fi