(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun musiikin lehtori, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Peruskoulun musiikin lehtorin tehtävät yläkoulussa. Tehtävään kuuluu myös opetustuneja toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa.

Koulun nimi ja osoite: Auroranmäki1, 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun musiikin lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään vahvaa kokeusta yläkoulun musiikin opettajan tehtävistä. Lisäksi edellytään kykyä toimia joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa, luovuutta sekä taitoa motivoida oppilaita musiikilliseen ilmaisuun.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme näyttöjä musiikin opetuksen ja musiikillisen ilmaisun kehittämisestä koulussa.

Järvenperän koulun on yli 450 oppilaan yläkoulu. Koulumme visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Painotamme positiivsen kasvatuksen ja pedagogiikan periaatteitta opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa. Luovuus, oppilaiden osallisuus ja vahva oppivan yhteisön toimintatavat ovat meille tärkeitä. Koulussamme on LUMA-painotus sekä yksi kaupunkitasoinen erityisluokka oppilaille, oilla on tunne- ja sosiaalisten taitojen sekä kolme eriytisluokkaa toiminta-alaueittain tapahtuvassa opetuksessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).