(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun musiikin lehtori, Espoonlahden koulu ja lukio
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Musiikin opettajan tehtävät Espoonlahden koulussa ja lukiossa

Koulun nimi ja osoite:
Espoonlahden koulu
Opettajantie 3
02360 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun musiikin lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta musiikin opettajan tehtävistä peruskoulun vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa.

Odotamme hakijalta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii kykyä huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet sekä kykyä eriyttää opetusta ja käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä.

Kokemus koulumusikaalien suunnittelusta ja toteuttamisesta katsotaan eduksi.

Espoonlahden koulu on vuonna 2013 peruskorjattu espoolainen yläkoulu. Toimimme samoissa tiloissa Espoonlahden lukion, Jyllan kanssa. Koulumme modernit luokkatilat kaikissa oppiaineissa ja opettajien käytössä olevat työskentelytilat luovat uudet ja ajanmukaiset puitteet monipuoliselle ja laadukkaalle opetukselle ja oppimiselle. Koulussamme on 384 oppilasta ja 34 opettajaa.

Musiikin opettaja toimii sekä koulun että lukion yhteisenä opettajana, peruskoulu on pääkoulu.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).