(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2019

Peruskoulun matematiikan päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1643-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 21.10.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 20.09.2019 kello 15:45
Nöykkiön koulu , Nöykkiönlaaksontie 3 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun matematiikan tuntiopettaja. Opetustunnit ovat pääosin matematiikkaa, mutta työtehtävää voidaan hakijan osaaminen, kokemus ja pätevyys huomioiden täydentää myös fysiikalla, kemialla ja/tai tietotekniikalla. Työtehtävä voidaan sopimuksesta aloittaa myös myöhäisempänä ajankohtana. Työtehtävä voidaan tarvittaessa myös jakaa useammalle henkilölle sivutoimisena palvelussuhteena. Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä. Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kaksikielinen 7. ja 8. luokka sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : Valmiutta ja kiinnostusta opettaa fysiikkaa, kemiaa tai tieto- ja viestintätekniikan valinnaiskursseja joko itsenäisesti tai samanaikaisopettajana. Yhteistyötaitoja sekä halua ja kokemusta toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia eri oppiaineiden välisistä yhteistyöprojekteista erityisesti koulun painotettuun opetukseen liittyen. Verkko-oppimisympäristöjen sekä digiteknologian hyödyntämistä omissa oppiaineissa sekä oppiaineiden välisissä yhteistyöprojekteissa Erityispedagogiikan opintoja sekä kokemusta erityisen tuen oppilaiden opettamisessa osana yleisopetuksen ryhmiä tai tarvittaessa erityisluokkia omassa oppiaineessaan.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16h / viikkoLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Sari Hakola
050 518 4303
sari.hakola@espoo.fi