Peruskoulun matematiikan, kemian ja fysiikan lehtori, Saunalahden koulu

Espoon kaupunki