(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja kemian/fysiikan lehtori, Kilonpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Matematiikan ja kemian tai fysiikan aineenopettajan virka yhtenäisessä peruskoulussa.

Koulun nimi ja osoite: Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, 02610 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja jommankumman aineen (kemia tai fysiikka) lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme taitoa opettaa suomen lisäksi englannin kielellä sekä kokemusta monikulttuurisessa koulussa työskentelystä.

Kilonpuiston koulu on 700 oppilaan yhtenäinen peruskoulu läntisessä Leppävaarassa. Koulussa on kaksikielistä opetusta luokilla 1 - 9 ja yläkoulussa ilmaisutaitopainotteista opetusta. Lisäksi koulussa on erityisluokkia.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).