(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2019

Peruskoulun matematiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1651-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 01.10.2019 (päättyy 20.12.2019)
Hakuaika päättyy 23.09.2019 kello 15:45
Saarnilaakson koulu , Hösmärintie 1 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Matematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävä vuosiluokilla 7-9. Vähintään 16 h / vko.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja sitoutuneisuutta koulun profiilin mukaisiin painotuksiin.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tiimityöskentelyyn sekä tietotekniikan osaamista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 h viikossa


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Jukka Kuittinen
050 559 6969
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Apulaisrehtori Jussi Otsomaa
050 326 4766
etunimi.sukunimi@espoo.fi