Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtori, sijaisuus, Saarnilaakson koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.6.2021

Haemme matemaattisten aineiden opettajaa lukuvuodelle 2021- 2022 määräaikaiseen virkasuhteesen perusopetuksen vuosiluokille 7-9. Opetettavina aineina ovat matematiikka, fysiikka ja kemia.

Saarnilaakson koulu on Espoon keskuksen tuntumassa sijaitseva yläkoulu. Oppilaita koulussa on noin 400 ja opettajia noin 40.

Saarnilaakson koulussa opetuksen ja kasvatuksen lisäksi korostetaan luontevan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun. Tavoitteiden saavuttamisen tukena käytetään uusinta viestintäteknologiaa. Koulun suuntautuneisuus informaatioteknologian käyttöön kytketään luontevasti eri oppiaineiden sisältöihin.

Myös opintojen päättövaiheessa olevat henkilöt voidaan huomioida.

Koulun nimi ja osoite: Saarnilaakson koulu, Hösmärintie 1, 02760 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Palvelussuhde alkaa 9.8.2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kykyä opettaa kaikkia kolmea matemaattista ainetta (matematiikka, kemia ja fysiikka) sekä ohjelmointia osana matematiikan opetusta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta matemaattisten aineiden opetuksesta yläkoulussa sekä monipuolisten opetusmenetelmien käytöstä.

Arvostamme lisäksi:
- yhteistyökykyä
- vuorovaikutustaitoja
- tietotekniikan osaamista

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1466057
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo