(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtori, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2021

Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtorin sijaisuus yläkoulussa.

Järvenperän koulussa on n. 470 oppilasta.Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaistaan erilaisuutta suvaitsevia, vastuuntuntoisia ja aktiivisia yhteiskunnan jäsenniä. Oppilaita innostetaan elinikäiseen oppimiseen. Koulussamme tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista persoonan kasvamista laadukasta perusopetusta antaen ja tunnetaitoja vahvistaen. Koulussa on 4 erityisluokka: 3 toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa ja yksi yläkoulun erityisluokka nuorille, joilla on tunne- ja sosiaalisten taitojen haasteita.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1, 02940 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta matematiikan ja kemian opettajan tehtävistä peruskoulussa, kykyä tiimityöskentelyyn ja yhteisopettajuuteen sekä vahvaa osaamista ja näyttöjä eriyttämisestä sekä kykyä tukea oppilaiden sosiaalisia- ja tunnetaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta atk-vastuuopettajan tehtävien hoitamisesta.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).